Cymraeg English

Rheolir defnydd o’r wefan hon gan amodau a thelerau
 
The use of this website is governed by our terms and conditions
Rheolir y defnydd o’r tudalennau Mynediad Drwy’r We gan ein hamodau a thelerauMae’r Wefan hon yn defnyddio cwcis; i ddarllen rhagor amdanynt, gwelwch ein Datganiad Preifatrwydd
 
The use of the GTCW Web Access pages are governed by our terms and conditions This Website uses cookies, to find out more about them please see our Privacy Notice
© Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, 2013.
Cedwir pob hawl. Ni chaniateir i unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn gael ei hatgynhyrchu na'i throsglwyddo, ar unrhyw ffurf, yn electronig neu’n fecanyddol, gan gynnwys llungopïo, recordio neu ar ffurf unrhyw system o gadw neu adennill wybodaeth heb ganiatâd blaenorol gan y cyhoeddwr.
 
© General Teaching Council for Wales, 2013.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by way of any information storage or retrieval system without prior permission from the publisher